งานทำบุญฉลองฮายุวัฒนะมงคล ๔๘ ปี พระครูสิทธิวราคม
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม

The 48 th year Cerebration of Venerable Phra Khru Sitthiwarakhom,
The Abbot of Wat Weruwan
On 1 st May 2013

ภาพพิธีต้อนรับพระพุทธเจ้าองค์แสนเข้าสู่วัดเวฬุวัน

ภาพพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธเจ้าองค์แสน ครั้งที่ ๑

กลับขึ้นบน^