พิธีต้อนรับพระพุทธเจ้าองค์แสนเข้าสู่วัดเวฬุวัน
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

The Warmest Welcome Ceremony of Phra Jao Ong Sean to Wat Weruwan
On 28 th April 2013ภาพพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภช พระพุทธเจ้าองค์แสน ครั้งที่ ๑

ภาพงานทำบุญฉลองอายุวัฒนะมงคล ๔๘ ปี พระครูสิทธิวราคม

กลับขึ้นบน^