โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ และมีพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร ร่วมในพิธี ๕๖ รูป พุทธศาสนิกชน ประมาณ ๒๕๐ คน ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

The Cerebration Ceremony of Phra Jao Ong Sean at Wat Weruwan Nikhom Sub - District Sahatsakhan District, Kalasin Province Thailand
On 30 th April 2013พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน แสดงธรรมและแจกของที่ระลึกผู้มาร่วมงาน
Venerable Phra Khru Sitthiwarakhom - The Abbot of Wat Weruwan gave Dhamma and talked to people.


ภาพพิธีต้อนรับพระพุทธเจ้าองค์แสนเข้าสู่วัดเวฬุวัน

ภาพงานทำบุญฉลองอายุวัฒนะมงคล ๔๘ ปี พระครูสิทธิวราคม

กลับขึ้นบน^