(ล่าง) ถวายผ้าป่าบำรุงวัดผาโอ เมืองหลวงพระบาง จำนวนเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท ๙๓๒,๐๐๐ กีบ

(ล่าง) ถวายผ้าป่าสมทบสร้างกุฎิสงฆ์ วัดโป่งว่าน เมืองหลวงพระบาง จำนวนเงิน ๒๕,๐๒๐ บาท ๒,๑๓๕,๐๐๐ กีบ(ล่าง) ถวายผ้าป่าสมทบสร้างถนนคอนกรีตข้างวิหาร วัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง จำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท ๕,๐๐๐ กีบ
หน้าแรก


กลับขึ้นบน^