ณ ศูนย์ฝึกสมาธินานาชาติมหาโพธิ์ เมืองเลย์ ลาดัก สาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕


หน้าถัดไป


รายงานการทำบุญที่วัดพุทธ เมืองเลย์ ลาดัก สาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕กลับขึ้นบน^