ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ตามที่โครงการสะพานบุญนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสู่เมืองลาดัก อินเดีย โดยการนำของพระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน และเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) ได้นำคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระพุทธรูป หน้าตัก ๓๙ นิ้ว ๔ องค์ ถวายศูนย์ฝึกสมาธินานาชาติมหาโพธิ์ เมืองเลย์ ลาดัก ประเทศอินเดีย และได้เดินทางพร้อมคณะศิษย์บางส่วนไปประกอบพิธีถวาย ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

อนึ่ง ในโอกาสอันเป็นมงคลดังกล่าว คณะศิษย์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปถวายไว้ ณ วัดดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นสิ่งสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบไป ในการนี้ขอสรุปรายการทำบุญมาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน ขออาราธนาบารมีแห่งพระรัตนตรัยอันประเสริฐ ตลอดถึงบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญร่วมกันแล้วนั้น โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จงประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคล มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกภพทุกชาติ และมีโอกาสได้บรรลุธรรม พ้นทุกข์ในวัฏสงสารด้วยเทอญฯ

สรุปรายละเอียดเงินทำบุญที่เมืองเลย์ และลาดัก ประเทศอินเดีย ตามรายการ ดังนี้


1. บริจาคบำรุง Mahabodhi International Meditation Center เมืองเลย์ 35,610 บาท , 46,700 รูปี
(เงินบริจาคทั่วไปจากผู้มีจิตศรัทธาในประเทศไทย) คิดเป็นเงินรูปี ประมาณ 100,000 รูปี
2. บริจาคสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร Ladakh Likir Monastery School 5,830 รูปี
3. บริจาคบำรุง Thikse Monastery 1,000 บาท (ราว 1,600 รูปี)
4. บริจาคบำรุง วัดกษัตริย์เก่าแก่ 500 รูปี
5. บริจาคบำรุง Theskarmo Monastery 1,000 รูปี
6. บริจาคบำรุง The Chen Chosling Nunnery Tingmosgang (วัดแม่ชี) 1,300 รูปี
7. บำรุงการศึกษา Mahabodhi Branch School, Tingmosgang (โรงเรียนสาขาวัดมหาโพธิ์) 16,220 รูปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,450 รูปี

หมายเหตุ

  1. ถวายพระพุทธรูปหน้าตัก ๓๙ นิ้ว ๔ องค์ พร้อมค่าขนส่งและค่าดำเนินการอื่นๆ รวม ประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท ( สำหรับพระพุทธรูปที่ส่งไปถวายนั้น มีปัญหาที่ศุลกากรที่นิวเดลี ทำให้การขนส่งล่าช้า ไม่ทันกำหนดวันถวาย แต่ทางวัดจะรีบดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคมนี้ )
  2. ถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่วัด มหาโพธิ์ ๔ เจดีย์แก้ว และสมาคมชาวพุทธสิงคโปร์ ๑ เจดีย์แก้ว
  3. บริจาคหมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้า ผ้าพันคอและอื่นๆ ประมาณ ๗๕ ชิ้น
  4. ส่วนครั้งต่อไป จะเดินทางไปถวายพระพุทธรูป ๕ องค์ ณ วัดพุทธในเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปกับคณะ ติดต่อที่ พระครูสิทธิวราคม โทร. 0-9186-15208
    ( จองการเดินทางภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ * ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท )

 ภาพพิธีต้อนรับและถวายพระพุทธรูปและพระบรมสารีริกธาตุ ณ ศูนย์ฝึกสมาธินานาชาติมหาโพธิ์


กลับขึ้นบน^