แผนผังสังเขป แสดงบริเวณวัดและเสนาสนะ ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์

(ปรับปรุง ๗ มิ.ย.. ๕๕)


แผนที่เดินทางไปโรงเรียนวัดเวฬุวัน

เลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุ * จากกาฬสินธุ์ ถึงทางแยกบ้านคำประถม ล๊อก 10 เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเวฬุวัน ประมาณ 27 กิโลเมตร (ยังไม่ถึงตัวอำเภอ) จากทางแยกบ้านคำประถมถึงวัดเวฬุวัน ประมาณ 1 กิโลเมตร

กลับขึ้นบน