โดยความอนุเคราะห์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ.พ.ว.ช.) ออกเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กลับขึ้นบน