นายสุจินต์ วิชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต ๑ และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเวฬุวัน
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

กลับขึ้นบน