(ล่าง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ) เป็นประธานเปิดอาคารเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕(ล่าง) ผู้บริหารโรงเรียนและครูประชุมกันทุกเย็นวันศุกร์(ล่าง) พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันและผู้จัดการโรงเรียนให้โอวาทและอบรมธรรมะก่อนเข้าห้องเรียน(ล่าง) ปฐมนิเทศเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕(ล่าง) ครู นักเรียน ร่วมเวียนเทียนและทำบุญวันวิสาขบูชา รอบเจดีย์วัดเวฬุวัน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕กลับขึ้นบน