ลำดับที่ ชื่อ สถานที่ วัน/เดือน/ปี ขนาด รับฟัง ดาวน์โหลด
พระครูสิทธิวราคม 5 ส.ค.55 5.9 Mb
พระครูสิทธิวราคม 6 ก.พ. 54 5.8 Mb
พระครูสิทธิวราคม (ตัดต่อ) วัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์ 17 ม.ค.53 6.9 Mb
พระครูสิทธิวราคม (ตัดต่อ) วัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์ 2 เม.ย.51 9.2 Mb
พระครูสิทธิวราคม (ตัดต่อ) วัดปทุมวนาราม กทม. 7 ต.ค.50 8.8 Mb
พระครูสิทธิวราคม (ตัดต่อ) วัดเวฬูวัน จ.กาฬสินธุ์ 7 ธ.ค.49 5.7 Mb
พระครูสิทธิวราคม วัดปทุมวนาราม กทม. 18 มิ.ย.49 7 Mb


กลับขึ้นบน^