โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน (การกุศล) แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ เพื่อขยายชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษา

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างได้ตามศรัทธา เนื่องจากยังขาดเงินก่อสร้างอีกประมาณ ๖๐๐๐,๐๐๐ บาท ติดต่อบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน โทร.09 1861 5208, โรงเรียนวัดเวฬุวัน (อ.นารินทร์) โทร.09 3380 6975

กลับขึ้นบน^