สำนักพุทธฯ เผยรายชื่อวัดดีเด่น วัดเวฬุวันได้ 'พัฒนาตัวอย่าง'
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

นาย นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า สำนักพุทธฯ ประกาศผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2555 ดังนี้ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ 1.วัดหัตถสารเกษตร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2.วัดพะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 3.วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม อ.หันคา จ.ชัยนาท 4.วัดบางปรงธรรมโชติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 5.วัดประทุมเมฆ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 6.วัดเพียนาม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 7.วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 8.วัดป่าศิลาวาส (ธ) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 9.วัดสุทัศน์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 10.วัดกลางเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 11.วัดป่าฝาง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 12.วัดคูยาง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 13.วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 14.วัดกลางสุริยวงศ์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 15.วัดเขตมงคล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 16.วัดบ้านฆ้องน้อย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 17.วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 18.วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19.วัดหมื่นระงับรังสรรค์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 20.วัดคลองเปล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัดพัฒนาตัวอย่าง ได้แก่ 1.วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 2.วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 3.วัดตึก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 4.วัดกลางราชครูธาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 5.วัดโพธาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 6.วัดหนองเกตุใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 7.วัดราษฎร์บำรุงวนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 8.วัดสุวรรณ อ.เมือง จ.นครนายก 9.วัดโพธิ์ทอง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 10.วัดระเบาะ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 11.วัดโบราณ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 12.วัดสามัคคีชัย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 13.วัดโพธิ์ร้อยต้น อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 14.วัดเวฬุวัน (ธ) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 15.วัดศรีชมภู อ.นาหว้า จ.นครพนม 16.วัดร่ำเปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 17.วัดป่าเห็ว อ.เมือง จ.ลำพูน 18.วัดธรรมาธิปไตย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 19.วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 20.วัดดอนมูลชัย อ.เมือง จ.ตาก 21.วัดบึงภูเต่า อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 22.วัดคลองเมือง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 23.วัดท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 24.วัดอนุภาษกฤษฎาราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 25.วัดดอนกะถิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

หน้า 31, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, ปีที่ 22 ฉบับที่ 8030... ข่าวสดรายวัน


กลับขึ้นบน^