งานทอดกฐินวัดเวฬุวัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทายกทายิกาวัดเวฬุวัน

ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กลับขึ้นบน^