คลิ๊กดูรายละเอียดการร่วมงานทำบุญวันสงกรานต์

ด้วยคณะศิษย์บ้านเรือนไทยผู้เคารพศรัทธาในหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และหลวงปู่สอ พันธุโล ได้ดำริจัดงานทำบุญวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นปีใหม่ของคนไทยขึ้น ในวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญอุทิศแด่ครูบาอาจารย์ และบรรพบุรุษ ตลอดถึงผู้มีพระคุณอื่นๆ และที่สำคัญยิ่ง ถือเป็นโอกาสดี ที่จะได้สรงน้ำพระพุทธรูปและพระบรมธาตุ ตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถวายเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตสืบไป

ฉะนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้เคารพศรัทธาในหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

๐๗.๓๐ น. ถวายอาหารบิณฑบาตครูบาอาจารย์
๐๙.๓๐ น. สนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ตามอัธยาศัย
๑๙.๐๐ น. ไหว้พระ รับศีล
  ทำวัตรและเจริญพระพุทธมนต์
  บำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
แจกวัตถุมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรครูบาอาจารย์
๐๘.๐๐ น. ไหว้พระ รับศีล
ถวายสังฆทานอุทิศแด่ ครูบาอาจารย์ และบุพพการีชน ตลอดถึงผู้มี พระคุณอื่นๆ เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา
๐๙.๓๐ รับประทานอาหารร่วมกัน
๑๐.๐๐ พิธีขอขมาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
สรงน้ำหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ จำลอง พระบรมสาริริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระอรหันต์ทั้งในสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบัน
  สรงน้ำครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานทุกรูป
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น
สนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ตามอัธยาศัย

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ฑ.ศ.๒๕๕๕

๐๗.๓๐ น. ถวายอาหารบิณฑบาตครูบาอาจารย์
๐๙.๐๐ น. สรงน้ำหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ จำลอง ,พระบรมธาตุ,พระอรหันตธาตุ และครูบาอาจารย์ตามอัธยาศัย

* หมายเหตุ

ท่านผู้ใจบุญโปรดทราบ เนื่องจากที่จอดรถภายในบ้านเรือนไทยคับแคบ เพื่อความสะดวก กรุณามารถประจำทางหรือรถแท็กซี่ ลงปากซอย แล้วเดินเข้ามาบริเวณงาน ประมาณ ๕๐ เมตร และกรุณาอย่านำสัตว์เลี้ยงมาด้วย

รายนามพระเถรานุเถระที่มาในงานทำบุญวันสงกรานต์ ณ บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว ๕๗/๑ (๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕)

  1. พระอาจารย์แยง สุขกาโม วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) จ.บึงกาฬ
  2. หลวงปู่สมมัคร ยสธโร วัดมณีศิลาราม จ.กาฬสินธุ์
  3. พระอาจารย์ผดุง ปัญญาวโร วัดป่าโนนค้อ จ.ยโสธร
  4. พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์
  5. พระอาจารย์นิคม นิคมวโร วัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์
  6. หลวงพ่อวิรัตน์ ปภาธโร วัดอรุณรังษีวราราม จ.กาฬสินธุ์
  7. พระภิกษุติดตามครูบาอาจารย์ ประมาณ ๕ รูป
กลับขึ้นบน^