ภาพงานทำบุญฉลองและเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา และทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๑ - ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


(บน) พระสงฆ์กำลังออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน เช้าวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(บน) ประชาชนจำนวนมากกำลังตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณด้านหน้าเจดีย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ เช้าวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(บน) นายประมวล ศรีทอง นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมถวายสังฆทานในวันปีใหม่ ๒๕๕๕

(บน) พุทธศาสนิกชนกำลังตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์ ในวันปีใหม่ ๒๕๕๕ ณ บริเวณด้านหน้าเจดีย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

(บน) พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ประธานสงฆ์ นำพระเถรานุเถระกว่า ๔๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา

(บน) พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรม กว่า ๑๐๐ คน

(บน) พระสงฆ์กำลังให้ศีล ๘ บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

(บน) พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เมตตาแสดงธรรม โปรดญาติโยมที่มาปฏิบัติรรม

(บน) เป็นประธานพิธี ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เช้าวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(บน) พระครูสุธีวรสาร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ) พร้อมคณะพระเถระ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเปิดป้ายอาคาร

(บน) นายธรรมนูญ ภูดวงจิต นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคาร

(บน) ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน เช้าวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๙ น.

(บน) ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ กดปุ่มเปิดแพรคุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ

(บน) หลังเปิดแพรคุมป้ายแล้ว ประธานพิธีลั่นฆ้องชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและประกาศความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

(บน) ประธานสงฆ์เจิมป้าย และพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล

(บน) แขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่มาร่วมในพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ

(บน) พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน นำประธานพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมไถ่ชีวิตกระบือ ๑ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา


(บน) อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๒ พรรษา ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท และจากคณะสงฆ์วัดเวฬุวัน ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท

(บน) ประธานพิธีให้เกียรติเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓

(บน) ประธานพิธีให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกับท่านเจ้าอาวาสวัดและนายกเทศมนตรีตำบลนิคม

(บน) โรงทานจากหน่วยงานและคณะศิษย์วัดเวฬุวันที่อุปถัมภ์ในงานทำบุญครั้งนี้


(บน) มีทั้งบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้มาร่วมงานกลับขึ้นบน^