ภาพ ณ วัดมหาโพธิ์ ไดยุน เมืองชางลัง รัฐอรุณาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


(บน) นักเรียนของวัดมหาโพธิ์ ไดยุนกำลังให้การต้อนรับคณะผู้แสวงบุญจากประเทศไทย


(บน) พระพุทธรูป หน้าตัก ๘๐ นิ้ว ประดิษฐานในวิหารวัดมหาโพธิ์ ไดยุน

(บน) พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย์สร้างถวาย เมื่อปี ๒๕๕๓ สิ้นทุนทรัพย์ ประมาณ ๕ แสน ๓ หมื่นบาท

(บน) พุทธศาสนิกชนเผ่าต่างๆที่มาร่วมงานทอผ้ากฐิน ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดมหาโพธิ์ ไดยุน

(บน) มีการปล่อยโคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองในงานด้วย คล้ายกับภาคเหนือและภาคอิสานของไทย

(บน) พระครูสิทธิวราคมและคณะสงฆ์จากวัดต่างๆร่วมในพิธีทอดผ้ากฐินที่ชาวพุทธร่วมกันถวาย

(บน) พระสงฆ์จากวัดต่างๆที่มาร่วมงานกว่า ๓๐ รูป

(บน) ญาติโยมและนักเรียนที่ร่วมพิธีทอดกฐิน

(บน) ตัวแทนผู้แสวงบุญจากไทยถวายปัจจัยกฐินแด่ท่านเจ้าอาวาสวัด

(บน) ท่านเจ้าอาวาสกล่าวขอบคุณคณะผู้มีจิตศรัทธาจากไทยและประชาชนที่มาร่วมงาน

(บน) ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่น เขตไดยุน ถวายของที่ระลึกแก่ พระครูสิทธิวราคม

(บน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าจั๊กม่า

(บน) ตัวแทนคณะศิษย์มอบรางวัลให้เยาวชนที่แสดงศิลปวัฒนธรรม

(บน) ตอนเย็นเวียนเทียนบูชาพระเจดีย์

(บน) เด็กนักเรียนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังเวียนเทียน


กลับขึ้นบน^