(บน) กำลังตั้งโครงเหล็กเสา เพื่อรองรับโครงหลังคา ( ๓ มีนาคม ๒๕๕๔)

(บน) เหล็กโครงหลังคาที่ช่างนำขึ้นเตรียมไว้ก่อสร้างโครงหลังคา ( ๓ มีนาคม ๒๕๕๔)


(บน) ชั้นแรกที่กำลังก่อผนังห้องเรียน และตกแต่งบางส่วนใกล้จะเสร็จ ส่วนชั้นสองก็เริ่มดำเนินการแล้ว


(บน) กำลังทำฝ้าเพดานและติดตั้งระบบไฟ ห้องประชุมเล็กและห้องเรียนรวม

(บน) ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากกองสลาก จำนวน ๓ ล้าน ๓ แสนบาท
(คณะกรรมการวัดได้กำเนินการก่อสร้างมาก่อนแล้ว สิ้นเงิน ๑ ล้าน ๗ แสนบาทเศษ)


กลับขึ้นบน^