รายชื่อวัดและองค์กรชาวพุทธในประเทศอินเดีย ที่ได้รับพระพุทธรูปจากพระครูสิทธิวราคม (นิคม) และผุ้มีจิตศริทธาชาวไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (ชุดที่ ๒)


14 Buddha Rupas were Donated to the following Buddhist Temples On 28-2-2010 by the Maha Bodhi Society , Bangalore , India , received from Ven.Achan Phrakhrusitthiwarakhom (Nikamavaro) of Wat Weluwan , Kalasin , Thailand , and devotees

 1. Saddhammalankara Buddha Vihara Chakma Basti No.1, Chongkham, Lohit Arunachal Pradesh
 2. Nongtaw Buddha Vihara, Nongtaw Arunachal Pradesh
 3. Kharsang Buddha Vihara, Arunachal Pradesh
 4. Jambudipa Buddha Vihara, Sakaleshpur Arunachal Pradesh
 5. Sambodhi Buddha Vihara, Doddanagara Karnataka
 6. Marpara Buddha Vihara, Marpara Mizoram
 7. Bangalkhata Buddha Vihara, Meghalaya
 8. Chongkham Buddha Vihara, Lohit Arunachal Pradesh
 9. Shantipur Buddha Vihara, Changlang Arunachal Pradesh
 10. Dumpani Buddha Vihara, Changlang Arunachal Pradesh
 11. Dhammacakka Buddha Vihara, Gawahati Assam
 12. Spoorthidham Buddha Vihara, Bangalore Karnataka
 13. Udaipur Buddha Vihara, Changlang Arunachal Pradesh
 14. Sambodhi Buddha Vihara, Khalashiline Mohan Nagar, Nagpur - 440001 Maharashtra

กลับขึ้นบน^