พิธีเททองหล่อเศียรพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว เพื่อสร้างถวายวัดในรัฐอรุณาวัลประเทศ ประเทศอินเดีย ณ โรงหล่อพระรัตนการหล่อ อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓กลับขึ้นบน^