บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


(บน) พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย์จากวัดเวฬุวันเดินทางไปบริจาคถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ ตำบลโนนศิลา ๑๓๙ ครอบครัว


(บน) ประชาชนกำลังยืนเข้าแถวรับถุงยังชีพ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลโนนศิลา


(บน) พระครูสิทธิวราคม พร้อมด้วยรองนายกเทศบาลนิคม และญาติโยมวัดเวฬุวัน
ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย


(บน) คณะสงฆ์จากวัดเวฬุวันร่วมมอบถุงยังชีพ

(บน) ถุงยังชีพที่มอบให้แก่ผู้ประสบภัย ได้รับบริจาค จากชาวตำบลนิคม และจัดซื้อเพิ่มเติม เป็นเงิน ๒ หมื่นกว่าบาท

(บน) หลังเสร็จพิธีมอบถุงยังชีพแล้ว พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย์ได้ลงเรือของเทศบาล ตำบลโนนศิลา
ออกเยี่ยมหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ๒ แห่ง


(บน) สภาพน้ำท่วมและอุโบสถวัดแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จนไม่สามารถใช้การได้


(บน) สภาพกุฏิสงฆ์ของวัดอีกแห่งหนึ่งที่โดนน้ำท่วมเช่นกัน

(บน) คณะของเราได้แวะเยี่ยมวัดแห่งหนึ่ง และบริจาคบำรุงวัดด้วย

(บน) โชคดีของวัดแห่งนี้ ที่น้ำไม่ท่วมอุโบสถ

(บน) บริเวณหมู่บ้านที่เป็นเนินสูง น้ำท่วมไม่ถึง แต่ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านต้องใช้เรือวิ่งแทนรถยนต์

ขออนุโมทนาขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลโนนศิลา พร้อมผู้บริหารและสมาชิกที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้อย่างดียิ่ง


กลับขึ้นบน^