งานทำบุญแสดงมุทิตาสักการะและฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระอาจารย์พุทธรักขิต วัดมหาโพธิ์ เมืองบังกาลอร์ อินเดีย
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔(บน) คุณแม่ของท่านอนันทะ เลขานุการวัด ถวายสักการะ

(บน) คณะสงฆ์และคณะศิษย์วัดมหาโพธิ์ มาร่วมแสดงมุฑิตาจิตกว่า ๓๐๐ คน


(บน) ญาติโยมร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

(บน) อาหารอินเดีย เจทั้งนั้นเลย....

(บน) ภาพถ่ายและข้อความสดุดีที่คณะศิษย์นำมาถวาย


(บน) ญาติโยมที่มาร่วมงาน

(บน) ความเมตตาที่มีต่อเด็กๆ


กลับขึ้นบน^