ภาพการถวายพระพุทธรูปและทอดกฐินสามัคคีที่วัดน้ำทราย เมืองโลหิต
รัฐอรุณาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


(บน) ท่านเจ้าอาวาสวัด คณะสงฆ์และชาวบ้านน้ำทรายตั้งขบวนแห่ต้อนรับที่หน้าวัด ในตอนใกล้ค่ำ

(บน) กลองคู่สำหรับตีนำขบวนแห่ (ลักษณะคล้ายกองเพล แต่หามตีพร้อมกันสองคน)

(บน) พระพุทธรูปที่ผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยสร้างถวายวัดน้ำทรายและวัดอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง

(บน) พระภิกษุสามเณรวัดน้ำทรายให้การต้อนรับพระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย์จากประเทศไทย

(บน) ชาวบ้านน้ำทรายและใกล้เคียงช่วยกันทอผ้ากฐินตลอดคืน (จุลกฐิน)

(บน) คนส่วนใหญ่ที่หมู่บ้านนี้เป็นชาวไทคำตี่ (ชนเผ่าหนึ่ง)

(บน) ในช่วงกลางคืน คณะผู้แสวงบุญชาวไทยร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูปที่สร้างถวาย

(บน) ตอนเช้าวันถัดมาได้ร่วมกันถวายผ้ากฐินด้วยความปีติ

(บน) รวมทั้งได้บริจาคเงินทอดกฐิน เป็นเงินอินเดีย ๔๘,๙๒๕ รูปี เงินไทย ๑,๘๐๐ บาท
และเงินพม่า ๒๐,๗๕๐ จ๊าด ถวายพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงาน รวม ๕,๘๐๐ รูปี


(บน) คณะสงฆ์และชาวบ้านน้ำทรายดูแลเลี้ยงดูด้วยข้าวปลาอาหารอย่างดีทุกวัน
(อาหารคล้ายกับอาหารอีสาน แตกต่างจากคนอินเดียในรัฐอื่นๆ)


กลับขึ้นบน^