ภาพนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (สังเวชนียสถาน แห่งที่ ๒)
เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่าง ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


(บน) กราบไหว้พระพุทธเมตตา ภายในพระเจดีย์

(บน) บริเวณทางเดินด้านนอกพระเจดีย์

(บน) พระแท่นวัชรอาสน์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ต้นที่ ๔)

(บน) สวดมนต์และนั่งเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา

(บน) ชาวพุทธจากศรีลังกากำลังไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

(บน) ด้านหน้าพระเจดีย์

(บน) เยี่ยมชมและทำบุญบำรุงวัดเนรัญชราวาส (วัดไทย) ริมแม่น้ำเนรัญชรา

(บน) ที่โรงแรมในเขตปริมณฑลพุทธคยา


กลับขึ้นบน^