ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


(บน) ประชาชนในตำบลนิคมและใกล้เคียงร่วมตักบาตรทำบุญในตอนเช้ากว่า ๓๐๐ คน

(บน) ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียง

(บน) นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

(บน) ประชาชนและนักเรียนไหว้พระ รับศีล

(บน) ประชาชนร่วมกันถวายภัตตาหาร


(บน) พระครูสิทธิวราคม นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบเจดีย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

(บน) นายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคมร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
กลับขึ้นบน^