ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(บน) ครูและนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเวฬุวัน จำนวน ๓๐ คน ที่เข้าอบรมครั้งนี้


(บน) พระครูสิทธิวราคมเป็นประธานเปิดการอบรม

(บน) คณะวิทยากรจากอำเภอคำม่วงบรรยายและแนะนำวิธีการทำเทียนหอม


(บน) วิทยากรกำลังแนะนำวิธีทำอย่างถูกต้อง

(บน) อุปกรณ์จัดทำและตัวอย่างเทียนที่ทำเสร็จแล้ว


กลับขึ้นบน^