สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐

มีประชาชนทั่วไป และนักเรียนโรงวัดเวฬุวันเข้าร่วมพิธี รวมประมาณ ๓๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์, ฟังเทศน์, บำเพ็ญจิตภาวนา, ตักบาตรทำบุญ, ถวายผ้าป่า, ไถ่ชีวิตกระบือและปล่อยปลา พร้อมด้วยจับฉลากของขวัญปีใหม่
กลับขึ้นบน^