ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔


(บน) เจดีย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

(บน) พุทธศาสนิกชนเตรียมตักบาตรพระสงฆ์

(บน) ประชาชนกำลังตักบาตรพระสงฆ์ในยามเช้าบริเวณด้านหน้าเจดีย์

(บน) พระสงฆ์กำลังรับบิณฑบาตจากญาติโยม

(บน) พระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดเวฬุวัน และที่นิมนต์มาร่วมงานในทอดกฐินสามัคคี

(บน) เตรียมถวายภัตตาหารเช้า

(บน) กำลังไหว้พระ รับศีล และถวายภัตตาหารเช้า

(บน) อุบาสก อุบาสิกา กำลังประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน

(บน) นายอำเภอสหัสขันธ์และคณะเจ้าภาพหลักกำลังถวายผ้ากฐิน

(บน) พระสงฆ์กำลังสวดอปโลกน์กฐิน

(บน) โรงทานบางส่วนที่มาให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานทำบุญกฐินครั้งนี้


กลับขึ้นบน^